משלוחים חינם מעל 100 ש”ח בעפולה והסביבה בלבד 

טלפון להזמנות: 046400903

תקנון האתר 

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני  המינים באופן שווה. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון  זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 הרכישה האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות  האינטרנט. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר  אישורה ע"י חברת האשראי. מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן  לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

חשוב: במידה ולא התקבל מייל על אישור ההזמנה יש ליצור קשר עם הסניף  בזמני פעילות החנות קבלת מייל אישור הזמנה מהווה 046400903 בטלפקס אישור על קבלת ההזמנה במערכת.
 תנאי השימוש: קיבל אישור של –הלקוח הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות או לחלופין האפטורופוס החוקי שלו לביצוע פעולות אלה ולשימוש באתר על פי תנאי התקנון. כל פעולה שתבוצע על ידי מי שאינו כשיר באישור האפוטרופוס החוקי מהווה  הסכמה של האפוטרופוס לתקנון זה. ברשות הלקוח כרטיס אשראי ישראלי בתוקף. ברשות הלקוח תא דואר אלקטרוני תקין. הרכישה מתבצעת על ידי הלקוח לצרכי שימוש אישי ולא למכירה לגורם אחר אמצעות רכישה : הבגדים והמוצרים המיועדים למכירה באמצעות האתר (להלן: "הבגדים", ״המוצרים״) מפורסמים ברשימות המיועדות לכך באתר, ומתעדכנות מעת לעת,  בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה אינה מתחייבת לספק בגדים ו/או מוצרים שאזלו מהמלאי.

במידה שמוצר אזל, תישלח מהחברה הודעה ללקוח על כך שהבגד ו/או המוצר אינו מצוי במלאי והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. היה ומסיבה כלשהי יחויב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחברה יידע הלקוח את החברה בדבר החיוב, והחברה תשיב ללקוח את הסכום בו חויב, וזאת כנגד הצגת אסמכתה המעידה על  ביצוע חיוב כאמור. בכדי לרכוש בגדים  באמצעות האתר, ימלא הלקוח את טופס ההזמנה המצוי  באתר, על גביו יתבקש לציין מה ברצונו לרכוש. אמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל. כחלק ממילוי טופס ההזמנה יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו. הלקוח מתבקש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק. .אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת ההזמנה כתוצאה משיבוש כלשהו, לרבות בשל בעיה בתיאור המוצר הנרכש בשל בעיה טכנית כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי  החברה, מבלי שתעמוד ללקוח כל זכות לקבלת פיצוי מהחברה בשל כך. אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה המתוארת בטופס  ההזמנה (להלן:" מועד השלמת ההזמנה") תיראה ההזמנה כהזמנה שהושלמה.

המחירים המפורסמים באתר המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי ביגוד. סוגי המוצרים שימכרו באתר, דגמים, מידות, סוגי בדים וכיו"ב וכן כמות הפריטים המוצעים למכירה, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר רשאית  להוסיף מוצרים נוספים למכירה באתר ולגרוע ממגוון המוצרים למכירה באתר. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר, מעת לעת וללא הודעה  מוקדמת. החברה לא מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים ו/או המידות  המופיעים באתר. החברה אינה מתחייבת כי מחירי מוצרים באתר יהיו זהים או זולים יותר ממחירי  המוצרים בנקודות מכירה. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות וכן היא רשאית להפסיק,  בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מבצעים, הנחות והטבות או לשנות את תנאיהם. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה, הוא המחיר המופיע לאחר השלמת תהליך  ההזמנה ומסירת פרטי כרטיס האשראי. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך הזמנה, יחויב הלקוח לפי המחיר  המעודכן. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כוללים משלוח בעפולה תענך והקיבוצים  הקרובים  ואינם כוללים דמי משלוח לאזורים אחרים .

הצילומים המופיעים באתר הם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה.  התיאור המילולי של המוצר יחייב את החברה. הלקוח יהיה מנוע מלטעון לאי התאמה בין המוצר שהזמין לבין המוצר שקיבל,  למעט במקרים הבאים:  . שם הדגם של המוצר המופיע בהזמנה שונה משם הדגם של המוצר שקיבל.1 . המידה של המוצר המופיע בהזמנה שונה מהמידה של המוצר שקיבל מובהר כי קבלת מוצר במידה לא נכונה לא תהווה עילה לביטול עסקה אלא רק  להחלפת מידה. 2. הצבע של המוצר המופיע בהזמנה, כפי שנכתב בתיאור המילולי, שונה לגמרי  מהצבע של המוצר שקיבל. מובהר כי הבדל בין צבע המוצר המופיע בתמונה  באתר לבין צבע המוצר שהקבל אצל הלקוח, לא יחשב כאי התאמה.3 .הלוגו המופיע על המוצר שקיבל אינו הלוגו המופיע בהזמנה. 4 המקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, הם המקרים היחידים בהם יוכל הלקוח לטעון  לאי התאמה (להלן: "אי התאמה").

אספקה והובלת המוצר החברה תספק את המוצרים שנרכשו באתר (להלן: "הרכישה"),  ב  2 ימי עסקים מיום לאחר ביצוע ההזמנה (כלומר 48שעות מרגע הוקלדה באתר, בתוך 
אם ביצעת הזמנה יום ראשון החל לספור מיום שני)  ,לאזור עפולה והסביבה עד 12ק"מ מעפולה המשלוח חינם בהתאם למבצע.מעבר ל 12 ק"מ תוך עד 7   ימי עסקים בתוספת דמי משלוח , במסמך אישור ההזמנה, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה ע"י  הלקוח, באמצעות כרטיס האשראי. מובהר כי ימי שישי, ערבי חג, שבתות, חגים וימי שבתון לא יחשבו מניין הימים  לאספקת המוצרים.  (כלומר אם בצעתם את ההזמנה בסוף השבוע התחילו לספור מראשון) אספקת הרכישה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית,  
 .דמי המשלוח כלולים במחיר לתושבי עפולה תענכ והקיבוצים בסביבה  מעפולה בלבד!עד12 ק"מ.
 החברה רשאית להוריד את המבצע בהתאם לשיקול דעתה . דמי המשלוח אינם כלולים במחיר לאזורים מחוץ לעפולה המוצר והלקוח יחויב בהם במועד החיוב בגין המוצרים, בהתאם למחירון העדכני של חברת השליחים  במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי דמי המשלוח שישלם הלקוח, לא יוחזרו לו בשום מקרה, לרבות לא במקרה של ביטול עסקה, למעט אם במועד ביטול העסקה טרם נמסרה הרכישה  לחברת השליחים ו/או אם העסקה בוטלה מחמת אי התאמה. התקנון של חברת השילוח יחול על כל אספקה של מוצרים שנרכשו באתר ויחייב  את הצדדים. 
 במקרה של ביטול עסקה החברה לא מחזירה את דמי המשלוח .

ניתן להחליף מוצר או מידה בתיאום מראש בסניף צ'יקיטיטס עפולה רחוב הנשיא21  046400903 לתיאום יש להתקשר החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של חברת השילוח. החברה לא תהיה אחראית בגין איחור ו/או עיכוב באספקת הרכישה ו/או לאי הספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל  ספקים ו/או כל גורם של כח עליון.  
 ביטול עסקה ותקנות הגנת 1981-על הזמנות באתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א , החלות על עסקאות מכר מרחוק (להלן: 2010 -הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א "חוק הגנת הצרכן"). הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. ביטול העסקה, בכפוף לדין, יעשה אך ורק בהודעה בכתב שישלח הלקוח אל  החברה, לכתובתה הרשומה או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: 
chiquititasafula@gmail.com 

בהודעת ביטול העסקה יש לציין את מועד הרכישה, מספר הזמנה, סיבת הביטול והאופן בו מעוניין הלקוח להחזיר את המוצר לחברה, במידה והמוצר כבר נמסר  לקוח (להלן: "הודעת הביטול").  לא ניתן לבטל עסקה 6400903- 04לכל בעיה או תלונה אפשר להתקשר בטלפון  טלפונית יש להתקשר רק בשעות פעילות החנות . מובהר כי במקרה של בטול עסקה, לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח ששילם והוא  יידרש לשלם דמי משלוח בסכום זהה לשם השבת המוצר לחברה. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה, יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי  ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הודעת 14שבאמצעותו בוצעה עסקה, בתוך  הביטול אצל החברה ובכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן.  100 מסכום ההזמנה או 5%מובהר כי החברה רשאית לגבות דמי טיפול בשיעור (הנמוך מביניהם, באמצעות קיזוז הסכום מסכום החזר ללקוח (להלן: "דמי  ₪ ביטול"). החברה לא תגבה דמי ביטול במקרה בו בוטלה העסקה בגין אי התאמה  כהגדרתה  לעיל ו/או פגם שהיה קיים במוצר בטרם נמסר ללקוח. במקרה של ביטול עסקה מהסיבות שבסעיף אי התאמה, תישא החברה בעלויות  הכרוכות באיסוף המוצר מהלקוח חזרה לחברה. מובהר למען הסר ספק, כי לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר ו/או להחליף ו/או  לקבל זיכוי בגין מוצר שהודפס עליו לוגו או שבוצע בו כל שינוי לבקשת הלקוח. כמו כן, עפ"י הוראת משרד הבריאות, לא ניתן לבצע החלפה / החזרה של מוצרי  הלבשה תחתונה.

כפי שציינו ניתן להחליף מידה או מוצר בתאום מראש עם הסניף בטלפון  046400903  עפולה 21 להגיע באופן עצמוני לסניף רחוב הנשיא  ביטול עסקה על ידי החברה החברה רשאית לבטל עסקה שביצע לקוח באתר, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: לאחר ביצוע העסקה התברר כי הפריט שהוזמן אזל מהמלאי, התברר כי הייתה טעות במחיר המכירה שהוצג ללקוח, לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של הלקוח ו/או פרטי כרטיס האשראי, הלקוח ביצע מעשה לא חוקי, הלקוח מסר פרטים שגויים ו/או לא מדויקים, לדעת החברה בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באתר לצד שלישי, בכל מקרה שבו מחמת כח עליון אין  באפשרות החברה לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבויותיה.  בוטלה עסקה, לא תהיה חברה אחראית ולא תישא שום מקרה, בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי (לרבות ומבלי לגרוע  מכלליות האמור, נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר).
2all - בניית אתרי אינטרנט